Tay em cầm bút, lưỡi em đá trứng cút

70.077


Em nữ sinh hư hỏng không chịu học bài, nghiện bú cu coi chừng học ng…u